AVG/Privacy reglement

Privacy reglement

HSV “ 't Zumpke" Enter

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND

De HSV “ 't Zumpke" Enter( hierna“ 't Zumpke" Enter) is gevestigd te Enter en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40074416. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV“ 't Zumpke" verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
HSV“ 't Zumpke" verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV “ 't Zumpke" :
een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV “ 't Zumpke" verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
het lidmaatschap (snummer) ;
en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
browsercookies

1.3 HSV  “ 't Zumpke" deze gegevens gebruiken om:

het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV " 't Zumpke"
per e-mail: info@zumpke.nl voor:

meer informatie over de wijze waarop HSV “ 't Zumpke" persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die HSV “ 't Zumpke" met betrekking tot u verwerkt;
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV “ 't Zumpke".

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

HSV “ 't Zumpke" zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
HSV “ 't Zumpke" treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV “ 't Zumpke" kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
HSV 't Zumpke verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Enter, mei 2018