reglement

Reglement viswedstrijden senioren 

Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van HSV 't Zumpke, het exoneratiebeding, de publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s en of filmpjes gemaakt in het kader van deze wedstrijd.

1.Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
2.Gevist mag worden met 1 hengel voorzien van een tuig met een enkelvoudige haak.
3.Deelnemers mogen geen hulp van derden aanvaarden, uitgezonderd mindervaliden, die zich mogen laten helpen bij het landen van de vis.
4.Het is verboden vissen en/of te voeren met gekleurde maden, verse de vase, onnatuurlijk gekleurd voer kunstaas (voor roofvis). Het gebruik van imitatieaas (maden e.d.) is wel toegestaan.
5.Alle levend aangeboden vis telt mee. Vis die zich tijdens het eindsignaal boven het wateroppervlak of in het schepnet bevindt, mag worden bijgezet in het leefnet.
6.Gevangen vis welke in de gesloten tijd voor vissoorten wordt gevangen dient meteen teruggezet te worden en telt niet mee voor de wedstrijd. Voor gesloten tijd vissoorten zie waterboekje/app.
7.De wedstrijd begint na het eerste signaal en eindigt bij het tweede signaal.
8.Peilen voor het eerste signaal is toegestaan, voeren niet.
9.Het uitzetten van de visplaatsen gebeurd van links naar rechts met het gezicht naar het water gekeerd.
10.De afstand tussen de visplaatsen is minimaal 12 meter.
11.De gevangen vis moet tot het wegen worden bewaard in een ruim leefnet(conform eisen vergunning), dat goed in het water is geplaatst. Bij eventuele verzwaring van het leefnet i.v.m. stroming dient dit aan de buitenzijde van het net aangebracht te zijn. Het is ten strengste verboden het net aan de binnenkant te verzwaren met b.v. stenen.
12.De uitslag per wedstrijd wordt bepaald door de per deelnemer gevangen vis zoveel mogelijk in 1 keer te wegen.
13.Bij minder dan 12 deelnemers wordt er in 1 vak gevist, bij meer dan 12 deelnemers in 2 vakken.
14.Het inschrijfgeld voor de competitie bedraagt € 25,-  
15.Bij eventuele meningsverschillen en onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie.
16.Bij niet deelnemen aan een wedstrijd is men verplicht zich af te melden uiterlijk de laatste avond voor de wedstrijd.

De wedstrijdcommissie.