automatische incasso

De contributie wordt jaarlijks in november automatisch
geïncasseerd als U daarvoor een machtiging heeft afgegeven.

Zie verder de rubriek: "prijzen Vispas e.d."