jaarlijkse wedstrijden

Elk jaar worden er zowel in de zomer als in het najaar wedstrijden georganiseerd.
In de ALV wordt besloten op welke wijze deze plaatsvinden.